פתיחת עוסק בתום שנה

פתיחת עוסק בתום שנה

האם כדאי לפתוח עוסק מורשה /פטור בסוף שנה?

התשובה האוטומטית היא שעדיף לחכות לחודש ינואר ...
למה ?

כי פתיחת עוסק בחודש 12 תחייב את הפותח בהגשת דוח שנתי על כל ההכנסות שהיו באותה השנה...
שכיר
ביטוח לאומי
ניירות ערך
שכירות
הכל
כמו כן, ברור שיש עלות הכנת דוח שנתי לרואה חשבון...
בקיצור כדאי לחכות מעט לחודש ינואר...
למעט במקרים הנ"ל:
התחילה פעילות עסקית לפני סוף שנה (פעילות עסקית =קבלת הכנסות)
כאשר בשנה הנכנסת יש צפי להכנסות יותר גבוהות מהשנה החולפת...
ברור שיש לשכלל את נושא התחשבנות הנוספת מול ביטוח לאומי המידה וחתמתם בלשכת עבודה בשנה החולפת...
בקיצור חשוב מאוד להתייעץ עם במשרד רו"ח שייתן לכם את סיוע בנושא

צרו קשר
waze