ניירת להכנת דוח שנתי בשוק ההון

שלום רב

המקרים בהם יידרש אדם הפעיל בשוק ההון להגיש דוח שנתי למס הכנסה הם:

 1. פעילות של מכירות ניירות ערך במעל ל2.5 מיליון ש"ח בשנה.
 2. פעילות בשוק ההון חו"ל (פעילות = מכירה של נייר ערך)

 

להלן המסמכים הנדרשים לצורך הכנת הדוח השנתי :

 1. צילום תז עם ספח עדכני של ילדים
 2. טפסי 106 מהמעביד שלך ושל בן/בת זוג מכל מקומות העבודה.
 3. שומת מס שבח באם מכרת נכס מקרקעין בשנה הקודמת.
 4. אישורים שנתיים על הפקדות עצמאיות (שלא דרך התלוש) לקופות גמל וביטוחי חיים שלך ושל בן/בת זוג.
 5. דוח פעילות בשוק ההון- טפסי 867 מהבנקים ואישור שנתי פעילות שוק ההון חו"ל (אקטיביטי סטיימנט וכו')
 6. אישור על הכנסות מדמי שכירות בארץ ובחו״ל במידה והיו (הצהרה ו/או העתק כל חוזה רלוונטית).
 7. אישור על זכיות בפרסים, השתתפות בהגרלות או בפעולות נושאת פרסים, במידה ונוכה מס מההכנסות אלו יש לצרף על כך אישור.
 8.  קבלות על תשלום תרומות למוסדות המוכרים לצורך כך (מקור בלבד).
 9. אישור רפואי על טיפול בילדים נטולי יכולת במידה ויש (ילדים עם לקות למידה, רק במידה וקיים אישור מוועדת השמה לחינוך מיוחד).
 10. אישור על אחזקת קרוב במוסד במידה ויש.
 11. אישור על סיום לימודים אקדמאיים ממוסד להשכלה גבוהה מהשנתיים האחרונות.
 12. צילום תעודת שחרור לחייל המשוחרר.
 13. אישור תושב מזכה – לזכאים להנחת מס

 

ניירת להכנת דוח שנתי בשוק ההון
צרו קשר
waze