מיסוי ניירות ערך

מיסוי ניירות ערך...

מתחלת שנות האלפיים חל מס על רווחים מפעילות בשוק ההון  הכוללים: ניירות ערך, ריביות, פיקדונות וחסכונות

שיעור המס נע בין 10% ל25%

והוא משתנה בין התחומים השונים

הרעיון המרכזי לאחר מכירה של נייר ערך או תקבול של ריבית מפקדון הבנק מחשב את הרווח או ההפסד ובמידה ויש רווח (בפיקדון תמיד יש רווח)

הבנק מוריד מהתמורה המתקבלת את האחוז של מס הכנסה ומעביר למס הכנסה.  

מיסוי ניירות ערך
צרו קשר
waze