מענק קורונה

מענק קורונה

מענק קורונה – ריכוז מידע

כחלק מהבלגן שעושה הקורונה יש חגיגה בפרסומים מי מקבל מתי וכמה

אנסה לעשות מעט סדר בפרסומים, ניתן לאמר שקיימים חמישה סוגי מענקים לעסקים שיצאו/ייצאו בשלוש פעימות

לקבלת קישור לריכוז המענקים תוך חלוקה לשלוש הפעימות לחץ כאן.

לקבלת הגשת התביעות ולפרסום רשות המיסים:

פעימה ראשונה לחץ כאן

פעימה שניה לחץ כאן

פעימה שלישית לחץ כאן

סיכום/פרשנות של לשכת יועצי המס לכל הפעימות לחץ כאן

🔹כל מענק הוא חד פעמי.
🔹אינו תלוי במענקים האחרים.
🔹לכל מענק תנאים משלו (מצוינים בהמשך רק התנאים העיקריים).
🔹לכל מענק מועדים שונים להגשת הבקשה.
1 לעצמאי – פעימה ראשונה
* אדם שנולד לפני 1999
* ניתן הגשה עד 10/6/20
* ירידה במחזור 3-4/20 -2 חודשים (לעומת 3-4/19 ) לפחות ב- 25% 
* הכנסה חייבת מ2,000 ₪ ועד 240,000 ₪ 
* הכנסה חייבת של שני בני-הזוג נמוכה מ- 340,000 ₪
* גובהה המענק 65% מהכנסתו החודשית הממוצעת (הרווח בעוסק) עד 6,000 ₪
2 לעצמאי – פעימה שניה 
* אדם שנולד לפני 1999
* ניתן להגשה החל מ- 3/5/20 ועד 12/7/20 
* המענק יהיה בשיעור 70% מהכנסתו החודשית הממוצעת (הרווח בעוסק) של העסק בשנת 2018 עד 10,500 ₪ 
* ירידה במחזור 4 חודשים 3-6/20 (לעומת 3-6/19 ) לפחות ב- 25% 
* הכנסה חייבת (ב- 2018 ) נמוכה מ- 1,000,000 ₪,
* הכנסה חודשית ממוצעת מעסק מעל 714 ₪
לשכיר בעל שליטה בחברה (שייך לפעימה שניה)
* ניתן להגשה החל מ- 3/5/20 ועד 12/7/20 
* 70% מהשכר הממוצע החודשי  עד 10,500 ₪,
* ירידה במחזור של החברה - 4 חודשים 3-6/20 (לעומת 3-6/19 ) לפחות ב- 25% 
* הכנסה חייבת (שנת 2018 ) של השכיר + הכנסה חייבת של החברה (בהתאם לחלקו) נמוך  מ- 1,000,000 ₪
* הכנסה חודשית ממוצעת מעבודה מעל 714 ₪
* אם ההכנסה החודשית הממוצעת מהעסק עלתה על 40,000 ש"ח, ההפרש בין סכום ההכנסה ל-40,000 יוכפל ב-0.173 והתוצאה תופחת מסכום המענק.
4 לעצמאי "תוספת לעסק קטן" (מחזור/מכירות שנתי 18 אלף ש"ח עד 300 אלף ש"ח) - (שייך לפעימה שניה)
* ניתן להגשה החל מ- 3/5/20 ועד 12/7/20
* ירידה במחזור 3-4/20 (לעומת 3-4/19 ) לפחות ב- 25%
* מחזור בשנת 2019 הוא בין 18,000 ₪ - 300,000 ₪
*סכום המענק :
  • מכירות בשנה 18 אלף עד 100 אלף -700 ש"ח
  • מכירות בשנה 100 אלף עד 200 אלף -1,875 ש"ח
  • מכירות בשנה 200 אלף עד 300 אלף -3,025 ש"ח
5 מענק השתתפות בהוצאות קבועות (טרם פורסם ברשומות) - פעימה שלישית
* ניתן להגשה החל מ- 12/5/20 ועד 10/8/20 
* מענק עד 400,000 ₪
* ירידה במחזור 3-4/20 (לעומת 3-4/19 ) לפחות ב- 25% 
* ירידת המחזורים היא כתוצאה מ"משבר הקורונה",
* חברה/שותפות – מחזור בשנת 2019 בין 18,000 ₪ ל- 20 מיליון ₪
* עוסק עצמאי – מחזור בשנת 2019 בין 300,000 ₪ ל- 20 מיליון ₪.
הערות כלליות

לעסקים הבאים סכום המענק ייקבע בהתאם לנתוני שנת 2019:

  • עסק שנפתח בין ה- 01.01.2019 ל-01.10.2019
  • עסק שנפתח בשנת 2018 והיו לו בשנה זו הפסדים

בכל מקרה, סכום המענק לא יעלה על 10,500 ש"ח.

דווח על ההכנסה הזו ותשלום מס - הכנסה זו תדווח בדוח השנתי של שנת 2020 "כנראה" בשדה חדש שיתווסף לטופס, ותהיה חייבת במס הכנסה בלבד ללא ביטוח לאומי.

להגשת התביעה לחץ כאן
צרו קשר
waze